Diensten

MenaVita’s diensten:

Re-integratie na kanker

Specifieke begeleiding

Re-integratie eerste spoor

Verder bij de eigen werkgever

Re-integratie tweede spoor

Naar een andere werkgever

Outplacement

Elders verder gaan


Re-integratie na de diagnose kanker

De diagnose kanker vraagt een specifieke vorm van begeleiding. Veelal zal de medewerker na deze diagnose één of meerdere gerichte behandelingen ondergaan.

Kenmerkend voor deze behandelingen is dat de behandelingen op zichzelf ziekmakend zijn en dat de behandelingen gedurende een uitgestrekte periode plaatsvinden. De afstand tot werk wordt daardoor vaak groter. Daarbij zullen de meeste medewerkers, geconfronteerd met deze diagnose, vervolgens een nieuwe balans moeten zien te vinden in werk en leven. De termijnen van de Wet Poortwachter lopen ondertussen gewoon door.

Zowel werkgever als werknemer vinden het doorgaans bijzonder prettig als een onafhankelijke deskundige deze begeleiding praktisch vormgeeft. Die het gesprek aangaat met zowel werkgever als werknemer, die samen met werkgever en werknemer realistische doelen stelt. Een en ander wordt vastgelegd in duidelijke verslagen. En wordt eveneens gecoacht op onderliggende thema’s.

MenaVita ondersteunt u graag met het zoeken naar die balans, zowel voor werknemer als voor werkgever, met het oog voor de wettelijke verplichtingen.

Re-integratie na de diagnose Kanker

Terug naar 
eigen werk

Re-integratie eerste spoor (werk bij eigen werkgever)
Door tijdig (liefst zo vroeg mogelijk) professionele verzuimbegeleiding in te zetten, wordt de kans vergroot op voorkomen van onnodig lang verzuim. Re-integratiekansen worden op die manier optimaal benut.

De Wet Verbetering Poortwachter, die ten doel heeft het verzuim te bekorten, verwacht zowel van werkgever als van werknemer een actieve rol tijdens het re-integratieproces.
Aan de hand van een op maat opgesteld Trajectplan vindt de begeleiding plaats. Het kan zijn dat in de loop van de tijd afgeweken wordt van het oorspronkelijke plan als de situatie dat vraagt. Gedurende het traject vindt er afstemming plaats tussen werkgever, werknemer en de re-integratieconsultant. Onderdeel van de begeleiding kunnen driegesprekken zijn.

Soms blijkt terugkeer in eigen werk dan wel ander werk bij eigen werkgever in de loop van het traject definitief niet meer mogelijk en komt re-integratie tweede spoor om de hoek kijken.

Mijn uitgangspunt is duurzame inzetbaarheid- werk dat zodanig past dat de kans op langdurige voldoening en succes het grootst is.

Re-integratie tweede spoor (ander werk, andere werkgever)
Soms is vanaf de eerste dag van verzuim duidelijk dat de zieke medewerker niet meer zal kunnen terugkeren bij eigen werkgever. Soms wordt dat later pas duidelijk.
Is de werknemer bijna 1 jaar ziek, re-integreert deze wel of niet in eigen werk en is het niet zeker dat de werknemer binnen een afzienbare periode kan re-integreren bij de werkgever, dan is zaak om het tweede spoor op te starten.
Dit is meestal ook het moment dat een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld.

Bij aanvang van het traject zal een Trajectplan op maat worden opgesteld. Vaste onderdelen in de begeleiding tweede spoor zijn:

  • Persoonsprofiel
  • Zoekprofiel
  • Arbeidsmarkt oriëntatie
  • Arbeidsmarktbenadering

Tijdens de begeleiding zal coaching op diverse thema’s plaatsvinden en zal medewerker ondersteund worden in het nemen van eigen regie tijdens dit proces.
Regelmatig zullen er voortgangsrapportages wordt opgesteld. Driegesprekken kunnen onderdeel van de begeleiding zijn.
Duurzame inzetbaarheid vormt wederom de basis voor deze begeleiding.

Terugkeer
naar ander werk

Outplacement

Op het moment dat werkgever en werknemer tot overeenstemming komen dat het dienstverband wordt ontbonden, is het aanbieden van een outplacement traject door werkgever een optie.
Voor een medewerker betekent dit doorgaans een grote verandering waarbij veelal emoties gepaard gaan. Het hervinden van een nieuwe balans is dan van belang. Een outplacement traject kan immers ook perspectief bieden op nieuwe loopbaankansen!

De volgende fases zijn onderdeel van de begeleiding:

 • verwerking van het ontslag
 • bepalen van kwaliteiten en zoekrichting
 • het opstellen van een onderscheidend cv
 • begeleiding bij het solliciteren.

Uitgangspunt is maatwerk voor de medewerker.
Er vinden geen rapportages plaats in een dergelijk traject.