Over MenaVita

Sinds het begin van mijn werkzame leven heb ik me steeds beziggehouden met het snijvlak van mens en werk; eerst als intercedent, vervolgens als HR adviseur en sinds 2002 als loopbaanadviseur. Re-integreren van medewerkers, is daarin een aanzienlijk onderdeel.

Vanaf 2007 ben ik gestart met MenaVita, mijn eigen bedrijf.  MenaVita betekent voor mij ‘leid je leven’. Ieder persoon kan zelf aan het roer staat van zijn of haar eigen leven. Dat is wat ik voorsta. Daarbij ga ik ervan uit dat iedereen, altijd een eigen keuze heeft. Maar ook dat het maken van een keuze niet altijd gemakkelijk is.

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Een lopende of aanstaande re-integratiecasus? Zijn er vragen of onduidelijkheden over rechten, plichten of plan van aanpak?
Ik sta altijd open voor vrijblijvende gedachtewisselingen.

Mijn werkwijze is pragmatisch en warm zakelijk. Samen met werkgever en werknemer wil ik vormgeven aan een optimaal traject; een traject dat voldoet aan de eisen van de wet Poortwachter, waarbij ik zowel werkgever als werknemer zal begeleiden in de rechten en plichten met betrekking tot re-integratie.
Waarbij mijn grootste lol erin zit als ik een werknemer kan begeleiden in het zetten van stappen op gebied van duurzame arbeidzame toekomst. Voordeel voor de werkgever is daarbij schadelastbeperking.

Ik bied werknemers de steun die het beste bij ze past; in principe coachend, dan wel daar waar nodig sturend. Waarbij ik het van belang vind dat medewerkers steeds meer hun in eigen pad vinden. Vanuit mijn visie: Leid je eigen leven en maak je eigen keuzes.

Meer info? Neem contact op!